Фурьегийн цувааны гишүүдийн тойргийн нийлбэр

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj