Essence of Linear Algebra

Tema/es:
Àlgebra
(English below) Aquesta és una animació basada en els videos del canal de Youtube 3Blue1Brown. A la seva sèrie dedicada a l'àlgebra anomenada Essence of Linear Algebra ell proposa una interpretació geomètrica dels conceptes fonamentals de l'àlgebra que captiva per la seva elegància i perquè omple de sentit conceptes com el de matriu, multiplicació de matrius, determinants, etc. This is an animation based on the YouTube channel 3Blue1Brown. In his series on algebra called Essence of Linear Algebra he proposes a geometric interpretation of the fundamental concepts of algebra that captivates by its elegance and because it sheds a new light over concepts such as matrix, matrix multiplication, determinants, etc.