Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

kwadratisch verband

Verken de grafiek van f(x)=6x² door het blauwe punt op de horizontale as te verslepen. - Toon de functiewaardentabel, met bijhorende toenames. Ook hier zie je dat de functiewaarden niet met eenzelfde waarde toenemen. - Toon de functiewaardentabel met de verschillen van de toenames. Je merkt dat er een gelijk verschil is in de toename van de functiewaarden.