Equivalència entre graus sexagesimals i radians

Amb aquest applet podreu:
  • Representar un angle qualsevol en radians o en graus sexagesimals, i veure a quin quadrant pertany.
  • Passar l'angle d'unes unitats a l'altra.
  • Reduir a la primera volta aquells angles que ho permetin.
Selecciona 1 o 2, segons et convingui.
  1. Expressa en graus els angles l'amplitud dels quals és: 1, -2, 3, -4, 5 i -6 radians.
  2. Expressa en radians la mesura dels angles interiors d'un pentàgon i un hexàgon regular.
  3. Indica en quin quadrant es troben els angles de 475º, 880º, 1120º, 698º, 1200º i 980º, i troba quins serien els seus angles equivalents en la 1a volta.