Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Randvinkelsatsen

Vad är en medelpunktsvinkel? Vad är en randvinkel? Skriv ner definitioner och förklara dem så gott du kan. Det finns ett samband mellan randvinkeln och medelpunktsvinkel om de ligger på samma cirkelbåge. Vad är det sambandet? Du kan dra i de vita punkterna och klicka på checkrutan. Extrauppgift: Bevisa att sambandet stämmer. Börja beviset med att dra en diameter från punkten vid vinkeln v.