Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Kayseri - Sahibiye madrassa

The Sahibiye medrassa in Kayseri dateert uit 1267. In volgende applet kan je stap voor stap de opbouw van het plan volgen.
Kijken we naar de tekening van Shiro Takahashi, dan merken we twee zones op in het plan.
  • Rond de top van de muqarnas zien we een 8:2 ster, omringd door vierkanten. Daarrond word verder gebouwd met ruiten (opgedeeld in kleine tweevoeten en amandels) en vierkanten (opgedeeld in grote tweevoeten en kruiken).
  • In de buitenste zone worden twee onregelmatige 5-puntige sterren gecreëerd, omringd door bijna-vierkanten en bijna-ruiten. In het midden van de 5-puntige ster worden twee 5-hoeken gevormd, waarvan we kunnen verwachten dat ze een korte stalactiet vormen.
Image