Pohyb rychlostí času

Za této situace (alfa=90) se externí rychlost jeví jako „rychlost světla“, interní rychlost je nekonečná!
Je-li časoprostorový úhel (α) maximální (π/2, respektive 90°), jde o limitní pohyb - objekt se pohybuje (maximální) rychlostí spolu s časem, a protože v takovém případě objekt „dohnal“ čas – pohyb se v rámci časoprostoru již celý odehrává pouze v jeho délkové složce, časová složka je nulová! Více na www.time-theory.info