Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Rozety

Nad vstupním portálem do gotických gostelů je větinou rozeta sestavená z mozaiky barevných sklíček do působivého uměleckého díla. Tyto rozety jsou vždy nějak symetrické. Vaším úkolem je přesně tyto symetrie určit. Posunutím modrých bodů můžete měnit polohu i tvar zadávajích prvků ornamentu. Vymyslete co nejhezčí polohu a určete všechny symetrie ornamentu pro případ dihedrální i cyklické grupy symetrií.

6-četná osa symetrie

4-četná osa symetrie

Nejdůležitější příkazy pro programování v GeoGebře zde

Kostel sv. Ludmily, Praha

Kostel sv. Ludmily, Praha
Najdete všechny symetrie na rozetě kostelu sv. Ludmily na nám. Míru v Praze?

Španělská synagoga v Praze

Španělská synagoga v Praze
fotky poskytlo Židovské muzeum v Praze, podrobnosti zde
Tento materiál je součástí GeoGebra knihy Symetrie ornamentu.