Arrels i signe d'un polinomi

Tema/es:
Arrels
Observació gràfica de les arrels i el signe d'un polinomi de grau . Els valors numèrics a, b, c i d són els coeficients del polinomi.
Desactiveu les tres caselles de control i proposeu qualsevol polinomi de grau ,
  • Trobeu algebraicament les seves arrels exactes o aproximades pel teorema de Bolzano.
  • Estudieu el signe de .
  • Comproveu els resultats obtinguts amb la introducció dels coeficients mitjançant els punts lliscants i activant les tres caselles de control.