Polinomis: suma, resta i producte per un escalar

Sabeu operar amb polinomis?

Aquests estudiants us posaran a prova... Instruccions:
  • Seleccionant Suma, Resta o Multiplicar por números i a continuació clicant Siguiente paso podreu veure un exemple gràfic de com es realitza l'operació que heu escollit.
  • Clicant el botó Otro ejemplo podreu obtenir un nou exemple creat aleatòriament.
  • Clicant el botó Ejercicios podreu començar l'activitat.
  • Per escriure un exponent utilitzeu el símbol ^.
  • Cada resposta correcta val 1,67 punts (6 respostes correctes equivalen a 10) i les incorrectes no penalitzen.
  • Sempre es conservarà la puntuació més alta obtinguda en una fitxa, però també el nombre total d'exercicis fets i fets correctament.