Aanzichten1

Klik eerst eens in het 3D-venster (venster links) en klik dan bovenaan op het tweede icoontje, dan verschijnt er een pijl. Hiermee kan je aanduiden of je het vooraanzicht, rechterzijaanzicht of het bovenaanzicht wil zien. Als je een aanzicht op je scherm hebt en je klikt hier nogmaals op dan krijg je het achteraanzicht als eerst het vooraanzicht getoond werd (en dus het linkeraanzicht als eerst het rechterzijaanzicht getoond werd). Om tot de oorpronkelijke stand te komen, moet je op de knop undo (eerste knop rechtsboven) klikken. Deze knop moet wel zichtbaar zijn (desnoods nog eens klikken in het 3D-venster op het aanzicht).