Den generelle lineære differentialligning; a(x)=k og b(x)=m

Find funktionen (løsningen) og indtast den som g(x). Hvis svaret godkendes, vises grafen for g som en stiplet rød graf.