Zobrazení elipsy pomocí osové afinity

Zobrazte danou kružnici v dané osové afinitě tak, že se zvolené sdružené průměry kružnice zobrazí na osy odpovídající elipsy

Zobrazte danou kružnici v dané osové afinitě tak, že se zvolené sdružené průměry kružnice zobrazí na osy odpovídající elipsy