Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Hva betyr nå egentlig sinus?

Hvis vi setter inn en vinkel i funksjonen sinus får vi tilbake et tall som beskriver forholdet mellom motstående katet og hypotenusen i en rettvinklet trekant. Dette er vist på illustrasjonen under. Merk at det er to glidekontroller som kan brukes for å endre vinkelen A i trekanten og hypotenusens lengde.