Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Andengradspolynumie

Grafundersøgelse for et andengradspolynomium a) Undersøg hvilken betydning a har for grafens udseende b) Undersøg hvilken betydning b har for grafens udseende c) Undersøg hvilken betydning c har for grafens udseende d) Undersøg hvilken betydning d har for grafens udseende Skriv svarene i din personlige fane