Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Incentre d'un triangle

Com realitzar l'exercici:

Donats tres punts, haureu de dibuixar el triangle format per els tres punts. A continuació cal realitzar les bisectrius dels angles interiors del triangle. Posteriorment haureu de posicionar el punt d'intersecció de les bisectrius, i sobre aquest punt aplicar l'opció de "Circumferència sonats el centre i un punt per on passa". Ànims !!!