Implementirajte GeoGebru u svakodnevnu nastavnu praksu

Primjer: Kružnica i položaji kružnice i pravca - konstruktivni zadaci

Rješavanje konstruktivnih problema i zadataka, vezanih uz kružnicu i međusobne položaje kružnice i pravca, korištenjem GeoGebrinih alata.
  • Nakon rješavanja zadataka u školi, zadajte učenicima za domaću zadaću da riješe zadatke klasičnom konstrukcijom koristeći geometrijski pribor.
  • Potaknuti učenike na diskusiju o prednostima korištenja GeoGebre kao e-alata i zašto je važno riješiti zadatke i pomoću geometrijskog pribora ...