Matrix 1 - Meetkunde - 19 a

Driehoeken tekenen Teken een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden gelijk aan 5 cm en 3 cm.