Тойргийн шүргэгчийн чанар

Зохиогч:
Уранцэцэг
Тойргийн гадна орших цэгээс тойрогт 2 шүргэгч татах бөгөөд тэдгээр нь тэнцүү байна.
Шүргэгч