Zadatak 1. Nacrtaj graf g(x) = ln(x-2)+5

Uporabom alata za zrcaljenje i translaciju nacrtaj graf funkcije na temelju prikaznog grafa funkcije . Uputa za translaciju: prvo nacrtaj vektor pomaka (bilo gdje u koord. sustavu, može i negdje sa strane) pa alatom Translacija klikni na graf i vektor (ako ne razumiješ, vidi sliku ispod apleta) Uputa za zrcaljenje: alatom Zrcaljenje klikni na graf i zatim na jednu od koordinatnih osi Alatom olovka podebljaj konačno rješenje (možda će ti biti "grbavo", ali to je ok).
Image