1

Enumera totes les parelles de funcions inverses, si n'hi ha.

Information: 1