Suoran kulmakerroin

Tekijä:
ehmahn
Tutki kulmakertoimen k vaikutusta suoran yhtälöön ja suoran sijaintiin koordinaatistossa. Tutki vakiotermin b vaikutusta suoran yhtälöön ja suoran sijaintiin koordinaatistossa.
Muuta aluksi vain liukusäädintä k. 1. Miten liukusäätimen k muuttaminen vaikuttaa kuvaajaan? 2. Milloin suora on nouseva? 3. Milloin suora on laskeva? 4. Milloin suora on x-akselin suuntainen eli vaakatasossa? 5. Mitä yhteistä on liukusäätimen k arvolla ja suoran yhtälöllä? Säädä liukusäädin k esimerkiksi arvoon 1. Muuta seuraavaksi vain liukusäädintä b. 6. Miten liukusäätimen b muuttaminen vaikuttaa suoran kuvaajaan? 7. Mitä yhteistä on liukusäätimen b arvolla ja suoran yhtälöllä? 8. Miten saat suoran kulkemaan origon eli pisteen (0,0) kautta? 9. Miten saat suoran kulkemaan niin, että se leikkaa y-akselin kohdassa -1 ? 10. Mitkä ovat vakioiden k ja b arvot silloin, kun suora kulkee pisteiden (0,-4) ja (1,0) kautta 11. Miten voit kirjoittaa suoran yhtälön kulmakertoimen k ja vakiotermin b avulla? Kirjoittamaasi suoran yhtälöä kutsutaan suoran yhtälön yleiseksi muodoksi.