Γωνίες κύκλου

Το παρακάτω σχήμα μας βοηθάει να "δούμε" πειραματικά τη σχέση εγγεγραμμένης - επίκεντρης γωνίας (που βαίνουν στο ίδιο τόξο) καθώς και τη σχέση εγγεγραμμένης γωνίας και χορδής και εφαπτομένης.