projectiebeeld van een punt: stappenplan en notatie

Als a de projectieas is, en b de projectierichting,

dan ga je om het projectiebeeld van A te bepalen

Vink alles aan wat van toepassing is

De evenwijdige rechte uit de vorige vraag teken je in stippelijn.

Hoe vind je dan het projectiebeeld van A?

Vink alles aan wat van toepassing is

We noteren A' als naam voor het projectiebeeld van A.

De projectie noteren we met een kleine p, met rechtsonder de projectieas en rechtsboven de projectierichting. Wat betekent A'= (A)?

Vink alles aan wat van toepassing is