Utkast

GeoGebrahandboken

GeoGebrahandboken är en GeoGebrabok med länkar och material från den fysiska boken: Handbok för matematisk modellering med GeoGebra: Att undervisa mot förmågorna, av Jonas Hall (The Mad Mathematician) och Thomas Lingefjärd. Om du kontaktar författarna och skickar in en egen uppgift med lösning i stil med materialet i boken kommer du dessutom att få tillgång till en sluten Facebookgrupp där vi samlar alla inskickade uppgifter.