Derivaatta

Käyrän pisteeseen A piirretyn tangentin avulla voidaan määrittää funktion muutosnopeus pisteessä A. Muutosnopeus on tangentin kulmakerroin. Tangentin kulmakerroin muuttuu, kun pistettä A liikutetaan käyrällä. Sitä funktiota, jolla muutosnopeus (tangentin kulmakerroin) lasketaan, sanotaan derivaataksi. Koska derivaatta on funktio, sille voidaan myös piirtää kuvaaja. Derivaatta ilmoittaa, milloin (millä x:n arvoilla) alkuperäinen funktio kasvaa tai vähenee. Jopa derivaattafunktiolle voidaan määrittää derivaatta (derivaatan derivaatta) ja piirtää sen kuvaaja. Mitä se kertoo meille...?