ОБРАЗ ПРИ ВДЛЪБНАТА ЛЕЩА

Физичен експеримент, демонстриращ получаване на образ при вдлъбната леща.
Може да се променя: 1.фокусното разстояние; 2. разстоянието от предмета до лещата; 3. височината на предмета.