Ułamki zwykłe i dziesiętne - układanka

Author:
Jerzy Mil
Topic:
Fractions
Chwytając za żółte punkty umieść kwadraty z ułamkami dziesiętnym z prawej strony brązowych kwadratów, tak by liczby na brązowym i żółtym kwadracie były równe. Odpowiadające sobie kwadraty muszą się stykać bokami. Przycisk Rozpocznij ponownie - tworzy nowe zadanie Przycisk Sprawdź poprawność - wyświetla, które przyporządkowanie jest poprawne, a które błędne.