84-3 Međusobni položaj ravnine i pravca u prostoru

Pogledaj u udžbenik i istraži u kojim sve međusobnim položajima mogu biti pravac i ravnina u prostoru te u kojim međusobnim položajima mogu biti dvije ravnine u prostoru. Pokušaj nacrtati sve te položaje u ovom dinamičnom uratku. Upute: - Da bi vidjela/vidio ravninu, klikni na određeni gumb. - Da bi vidjela/vidio pravac koji prolazi bridom, klikni na brid (na isti se način pravac i sakrije iz prikaza). - Da bi vidjela/vidio dijagonale kvadra, klikni na vrhove koji određuju tu dijagonalu ili ih označi u odgovarajućim kontrolnim okvirima. - Klizač Smanji – povećaj mijenja veličinu označenih ravnina i pravaca. - Možeš pomicati kvadar pomičući točke A, sakriti kvadar ili ravninu klikom na odgovarajući kontrolni okvir i mijenjati duljinu, širinu i visinu kvadra. - I naravno, možeš pomicati točku 3D pogled kako bi vidjela/vidio kvadar iz drugih kutova.