Tason vektorit

Karteesinen taso on eräs tapa esittää vektorit matemaattisesti. Kantavektorit voivat olla mitkä tahansa vektorit, joille[br]   [br]   [math]\LARGE p\vec a+q\vec b=0 \;\;\Leftrightarrow \;\; p=q=0[/math]   [br][br]Tällöin puhutaan[color=#1e84cc] lineaarisesta riippumattomuudesta. [/color]Tavallisesti kantavektorit ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan ja pituudeltaan yhden yksikön mittaisia.[br][br]Käytetyimmät [i]xy[/i]-tason kantavektorit ovat [math]\Large\vec{i}[/math] ja [math]\Large\vec{j}[/math], joille pätee: [math]\large\left|\vec{i}\right|=\left|\vec{j}\right|=1\;\;\;\wedge\;\;\;\vec{i}\bot\vec{j}[/math]  [br] [br]Jos piste [i]A[/i]=([i]a[sub]x[/sub], a[sub]y[/sub][/i]) tunnetaan, niin [color=#0000ff]paikkavektori[/color]n [math]\Large \vec a= a_x\vec i +a_y\vec j[/math] alkupiste on origossa. Kun vektori piirretään koordinaatistoon, niin  [math]\Large\vec i[/math] viittaa  [i]x[/i]-akseliin ja [math]\Large\vec j[/math] [i]y[/i]-akseliin.  [br]  [br][br]Vektorin suuruus (pituus, magnitudi) saadaan helposti Pythagoraan lauseen avulla eli [br][br][br]    [math]\LARGE\vec \mid a\mid=\sqrt{a_x^2+a_y^2}[/math]
[color=#0000ff][u]Esimerkki 1.[/u] [/color]Vektoreiden [math]\large \vec a=2\vec i+5\vec j[/math] ja [math]\large \vec b=3\vec i-4\vec j[/math] [br][br]summa  [math]\large \vec a + \vec b =(2\vec i+5\vec j) + (3\vec i-4 \vec j)=5\vec i+1\vec j[/math] [br]
ja erotus [math]\large \vec a - \vec b =(2\vec i+5\vec j) - (3\vec i-4 \vec j)=2\vec i +5\vec j-3 \vec i +4\vec j=-\vec i+9\vec j[/math]

Information: Tason vektorit