Побудова прямої Ейлера та написання її рівняння

Побудова прямої Ейлера для довільного трикутника Н - ортоцентр трикутника О - центр описаного кола М - центроїд трикутника
Запишіть координати точок А1, А2, А3 та напишіть рівняння прямої Ейлера (прямої МО) та перевірте належність до неї Н Обчислення перевірити - рівняння прямої с1