Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Vermenigvuldigen van complexe getallen: kwadraten

In de applet hieronder zijn het punt (complexe getal) en zijn kwadraat getekend. Versleep het punt en kijk wat er gebeurt. Beantwoord de volgende vragen.
  1. Voor welke getallen geldt dat het kwadraat, dus het punt , op de reële as terecht komt?
  2. En voor welke getallen komt het kwadraat op de imaginaire as terecht?
  3. Welk verband is er tussen het argument van en dat van ?
  4. Welk verband is er tussen de moduli van en ?