Polynomin derivointi

Mikä on funktion [math]f\left(x\right)=x^2+4x-0[/math] derivaattafunktio?

Information: Polynomin derivointi