( Π- Γ -Π)

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων ( Π- Γ -Π)