Композиции на еднаквости

Този набор от материали има за цел да илюстрира основните еднаквости в равнината и по-специалното положение, което заема осевата симетрия. Това се постига чрез демонстриране на факта, че всяка друга еднаквост може да се композира от (разложи на) две или три осеви симетрии, подбрани по подходящ начин.