Задача 1

Автор:
Інна

З а д а ч а 1. На рисунку зображено пряму а і точку О. Побудуйте образ прямої а при повороті навколо точки О проти годинникової стрілки на кут 450.