Lådagram

Lådagram

Förflytta punkterna fram och tillbaka och notera hur lådagrammet förändras. Finns det några punkter som du kan flytta utan att det händer något med lådagrammet? Vad beror det på?

Information