Tre kvadraters area

Författare/skapare:
Emil Borg

Flytta omkring den högra blåa punkten i koordinatsystemet ovan.

Vad märker du om du jämför de mindre kvadraternas area med den största?

Nu kan du flytta båda punkterna fritt, experimentera lite

Gör så att ingen av vinklarna inne i triangeln är 90 grader, vad kan man då säga om de tre kvadraternas area? (Jämfört med förra uppgiften)