Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Trajektorie Slunce kolem barycentra Sluneční soustavy

SIM - Solar inertial motion - v průběhu 180 let
Nemohou se pohybovat pouze planety vůči Slunci, nýbrž i Slunce vůči planetám – respektive všechny objekty vůči společnému hmotnému středu (svému barycentru) – Slunce tedy není a nemůže být nehybným středem! Ačkoliv je pohyb Slunce kolem (skutečného) středu naší SS novum i pro část dnešních astrofyziků, v lepším případě pak „zanedbatelným“ teoretickým fenoménem – ve skutečnosti je „protiváhou“ pohybu všech ostatních těles a rozhodně nemůže být ignorován: Pakliže fyzika definuje hybnost jako „míru pohybu“ – ti, co „zanedbávají“ pohyb Slunce, ve skutečnosti ignorují celou polovinu pohybu v naší SS! Hybnost Slunce je totiž onou protiváhou všem ostatním objektům naší SS ve smyslu symetrického rozložení hmoty (a jejího pohybu) kolem hmotného středu (barycentra) celé SS! Výpočty prokázaly, že Slunce se pohybuje v oblasti o průměru 4,3 slunečních poloměrů, respektive 3 mil. km, což opravdu není „zanedbatelná“ hodnota – představuje 8x větší míru, nežli je vzdálenost ze Země na Měsíc! Trajektorie Slunce je nejvíce ovlivňována Jupiterem a Saturnem (souhrnný vliv jejich hybnosti je cca 95 %), vzhledem k jejich dominantní hmotnosti v porovnání s ostatními planetami. Více na www.time-theory.info