Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

ÇEVREL ÇEMBER

Üçgenin çevrel çemberinin çizimi: Herhangi bir ABC üçgen çizilir. Bu üçgenin kenarlarının kenar orta dikmeleri çizilir. Üçgenin A,B,C noktalarından geçen ve merkezi kenar orta dikmelerin kesişim noktası olan çember çizilir. Oluşan bu çembere çevrel çember denir.