Трапец

Даден е равнобедрен трапец с остър ъгъл 60° и средна отсечка 15см. Да се намерят страните на трапеца, ако средната му отсечка се разделя от диагоналите на три равни части.

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Check my answer (3)
Като кликнете в/у първия бутон (стрелката), ще се появи падащо меню. Там може да изберете молива за рисуване. Ползвайте го, за да начертаете чертежа и за маркирате решението по него. (Ако предпочитате можете да ползвате другите възможности за чертаене на геометрични фигури).