Problemes d'aplicació de trigonometria

Aplicació de la trigonometria al càlcul de distàncies.
1. La Torre Eiffel es troba en una gran avinguda. Situats en un lloc de l’avinguda observem la torre amb un angle de 15°. Si ens acostem 500 m. en línia recta cap a la torre la tornem a observar amb un angle de 24° 40'6". Calcula la altura de la torre. 2. Des d’un punt s’observa un edifici del que la part més alta forma amb el sol un angle de 30°, si avancem 30 metres, l’angle passa a ser de 45°. Calcula l’altura de l’edifici. 3. Des del lloc on em trobe, la visual al penell de la torre forma un angle de 52° amb l’horitzontal. Si m’allunye 25 m., l’angle és de 34°. Quina és l’altura de la torre? 4. Des d’un punt d’una vall observem el cim d’una muntanya amb un angle de 7° 49'. Després de caminar en línia recta cap a la muntanya 500 m. tornem a mesurar l’angle i ara s de 8° 12 '. Calcula la altura de la muntanya.