Taules i gràfics estadístics (AMB EL SEPARADOR PUNT I COMA)

Tema/es:
Estadística
Applet provisional fins que GeoGebra solucione l’estranya transformació de les comes en punts en els camps d’entrada i sortida. Aquest applet genera taules estadístiques. Hi ha tres models per a introduir la informació: Estadístiques qualitatives: 1;Nom de l’estadística;valor 1r; freqüència 1a; valor 2n; freqüència 2a... Exemple 1;Esport preferit de l’alumnat;Handbol;10;Natació;30;Futbol;60;Bàsquet;60;Voleibol;30;Tir amb arc;10 Estadístiques quantitatives discretes: 2;Nom de l’estadística;unitat;valor 1r; freqüència 1a; valor 2n; freqüència 2a... Exemple 2;Nombre d’aparells electrònics per alumne;aparells;5;6;6;12;7;4;8;3 Estadístiques quantitatives contínues: 3;Nom de l’estadística;unitat;[a1;b1); freqüència 1a;[a2;b2); freqüència 2a... Exemple 3;Estatures de l’alumnat;cm;[155;160);1;[160;165);3;[165;170);6;[170;175);3;[175;180);2;[180;185);1 Després d’introduir les dades estadístiques pitgeu la tecla “ENTER”. Seleccioneu un exemple i copieu-lo al camp d'entrada "dades estadístiques" i observareu les dades que proporciona l’applet.