Funció de proporcionalitat inversa

Autor:
mvictmice
Funció de proporcionalitat inversa. Applet i activitats dissenaydes per les alumnes Laura Sánchez, Sara Méndez, Brenda Teran i Eul·làlia Vives de IV d'ESO
Funció de proporcionalitat inversa F(x) = k/x+b • Amb k>0 1. Determina el punt de tall amb els eixos de coordenadesi els signes de la funció 2. Quin és el domini d’aquesta funció? I el recorregut? 3. Determina els extrems relatius i la monotonía d’aquesta funció • Amb k< 0 1. Determina el punt de tall amb els eixos de coordenadesi els signes de la funció 2. Quin és el domini d’aquesta funció? I el recorregut? 3. Determina els extrems relatius i la monotonía d’aquest afunció • Amb k = 0 4. Què passa quan K és igual a zero? Modifica el valor de b Si b > 0 i k>0, tallarà la funció amb els eixos? Quin será el seu domini? Què varia si b<0?   Omple la taula següent: