Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Equació del temps

Una aproximació a l'equació del temps que en astronomia ens dona la diferencia entre el temps solar veritable i el temps solar mitjà. I és la quantitat que hem de restar a un rellotge solar per a que ens done l'hora oficial. L'aproximació usada és (-0.171sin(0.0337dia + 0.465) - 0.1299sin(0.01787dia - 0.168)) 60