Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Sześciokąty - kurs Tydzień z Geogebrą

Tworzenie sześciokąta foremnego przy pomocy dwóch sposobów. Pierwszy sposób oparty jest o geometryczne wykreślenie sześciokąta foremnego wpisanego w okrąg. Drugi sposób wykorzystuje funkcję programu o nazwie Wielokąt foremny.
Drugi sposób jest szybszy i prostszy.