Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Kan du spejle figuren

Vælg figurværktøjet. Tegn en figur, der er en spejling af den figur, der er der i forvejen. Tjek dit svar.
  • Diskuter med din sidemand, hvordan man kan være sikker på, at man har spejlet figuren rigtigt, inden man klikke på svarboksen.