Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

ruiten

Je vindt het motief op de zuilen in de Leeuwenhof. We construeren regelmatige achthoeken met straal 1/2. De diagonalen van de achthoeken vormen gekleurde ruiten rond een vierpuntige ster. Centraal staan twee verschillende vormen: regelmatige achthoeken en kruisvormen die we verkrijgen door de diagonalen te tekenen binnen de achthoeken.
De vlakvulling ontstaat door verschuiving volgens de diagonalen van het vierkant.