een vkv oplossen met de abc-formule

Image

een lijstje met standaardformules

  • Klik je in de knoppenbalk van Graspable Math helemaal rechts op het icoon met het boek, dan toont een dialoogvenster een lijstje met standaardformules.
  • Creëer in het Graspable Math scherm een uitdrukking van de vorm ax² + bx + c = 0.
  • Klik in het lijstje met formules links op ax² + bx + c = 0. Graspable math kleurt de uitdrukkingen in het scherm die voldoen aan deze vorm lichtblauw.
  • Versleep nu ax² + bx + c van het dialoogvenster naar de uitdrukking in het scherm tot deze helblauw kleurt en laat de muisaanwijzer los. De uitdrukking wordt nu omgevormd volgens de overeenkomende rechtervorm.
Image
  • Werk stapsgewijs verder de vorm uit en los de vergelijking op.
Image

Andere typeformules

Via het boekicoon kan je nog andere typeformules omvormen. Hieronder vind je het volledige lijstje. Let wel: Graspable Math is geen rekenmachine waarmee je snel om het even welke berekening kunt mee uitvoeren. Maar het is een mooi programma om formules om te vormen en een knappe tool om rekenvaardigheden in te oefenen.
Image