Tehtävä 2

1-2: Selvitetään missä on funktion nollakohdat.[br]3-4: Lasketaan nollakohtien väliset tilavuudet (rajaten annettuun [math]\left[0,\frac{2\pi}{3}\right][/math] alueeseen)[br]5: Lasketaan alueiden yhteinen pinta-ala, joka on [math]\frac{5}{4}[/math]

Information: Tehtävä 2